Instrukcje

Opublikowano: 2016-08-26

Jak wprowadzić bazę BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 1 Września 2016

Zmiany proszę przyjąć przed rozpoczęciem pracy  01.09.2016

Proszę:

Usunąć kolejki i rezerwacje. (można usunąć tylko pozycje refundowane)

Wykonać weryfikację recept  w 23 – kontrola – sprawdzić poprawność kodów recept

Sprawdzenie poprawności zmian:

1.Uruchomić funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. „pajączek”). Dostęp do funkcji można uzyskać także za pomocą czwartego przycisku na pasku narzędziowym lub za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+4.

2.Sprawdzić bufor leków i bufor przeceny „wejść do nich” odpowiednio klawiszami F4 oraz F3

3.Leki, których ceny maleją (strata apteki) – można sprawdzić w „pajączku” – F3 – F9 – leki z nową ceną niższą od aktualnej

Zatwierdzenie zmian:   01.09.2016 przed rozpoczęciem pracy

1.Wykonać raport statystyczny do refundacji i nagrać na dysk (można go dopiero wysłać po 1.09.2016)

2.Uruchomić funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. „pajączek”).”,

3.Upewnić się, że baza KS-BLOZ zawiera najnowsze zmiany (co najmniej data 24-08-2016 w symbolu bazy BLOZ w „pajączku”).

4.Proszę zatwierdzić bufor zmian klawiszem F9 oraz wykonać wydruk F10


Opublikowano: 2016-06-20

Kolory w oknie zamienników:

- Pozycje zaznaczone na niebiesko – cena lub limit korzystniejsze dla pacjenta.

- Pozycje czarne – dopuszczenie do sprzedaży lecz, cena ostateczna niekorzystna dla pacjenta.           


Opublikowano: 2016-06-13

Istotne od 12 czerwca w APW11

   - Wprowadzono zmiany dot. nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej

     finansowanych ze środków publicznych dotyczące odpowiedników:

     * w oknie leków o tej samej nazwie międzynarodowej (dostępnym

poprzez F10)

       wprowadzono dodatkowy filtr "Odpowiedniki, liczba dawek +/- 10%"

     * wprowadzono mechanizm, który po 11 czerwca przełączy parametr

"Kontrola

       wydawania odpowiedników refundowanych" na wartość "Nie kontroluj"

na potrzeby wyżej podane zaktualizowano program

wykonanie

na katalogu towarowym

F10 odpowiedniki

F 7 filtr

wybieramy opcję przed ostatnią

odpowiedniki liczba dawek +/- 10 %

przed nazwą dostajemy kropkę

następnie zapisz ustawienia

usługa jest opcją lokalną

operację należy przeprowadzić na każdym komputerze

dziękujemy bardzo